DISPEČINKY

Energetické provozy

Automobilové provozy

Výrobní provozy

SKK - Systém Krizové Komunikace

MĚSTA A OBCE

Informování občanů

Svolávání krizových štábů

SKK - Systém Krizové Komunikace

BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY

Svolávání jednotek

Informování o průběhu

Vyrozumívání sborů

SKK - Systém Krizové Komunikace

NEMOCNICE

Svolávání trauma týmů

Informování, obvolávání pacientů

Řešení technických problémů HTS

SKK - Systém Krizové Komunikace

O SKK

SKK je plně automatický systém, který dokáže v krátkém čase informovat, svolat, obvolat vybranou množinu kontaktů. Jádrem jsou definovatelné scénáře, kde každý scénář může libovolně používat komunikační kanály (hlas, sms, email). Velmi snadno lze vytvořit požadované typy událostí, přiřadit jim kontakty a při aktivaci případně modifikovat konkrétní parametry. Scénáře využívají různé typy proměnných (datumy, časy, číselné hodnoty, přednastavené hlášky, apod). Pomocí těchto nástrojů může dispečer či obsluha snadno aktivovat např. krizový scénář s právě vyžadovanými hodnotami.
V SKK je možné definovat několik typů uživatelů s různým oprávněním, proto tak snadno může stejnou aplikaci sdílet několik oddělených skupin uživatelů a pracovat s oddělenými nebo společnými scénáři.

Silnou stránkou SKK je i reporting, který přehledně zobrazuje online průběh scénáře, počty obvolaných a potvrzených kontaktů. Po ukončení scénáře se automaticky vypracuje report, který zůstává jako závěrečná zpráva o celém průběhu scénáře. Samozřejmostí je i možnost detailně dohledat, kdy byl konkrétní kontakt obvolán a s jakým výsledkem.

HLAS
Primárním komunikačním kanálem je hlas. SKK dokáže v definovaných intervalech obvolávat, dodržovat požadované pořadí, požadovat hlasové potvrzení. Jedině pomocí hlasu může být garantováno skutečné vyslechnutí zprávy, tím pádem i její úspěšné doručení.
SMS
Kanál, pomocí kterého lze rozesílat nekritické informace. SKK dokáže přijímat doručenky a zařazovat je do reportu scénáře. SMS nemá garantované doručení, proto je nutné tento kanál vždy používat jako sekundární.
EMAIL
Pomocný kanál, který slouží pro zasílání dodatečných informací, případně pro odesílání rozsáhlejších příloh, které se scénářem souvisí

Problémy, které řeší SKK

Nutnost kontaktovat větší počet osob

Ideální pro svolávání krizových štábů, traumatýmů, bezpečnostních skupin, zaměstnanců …

V co nejkratoším čase

V kritických situacích je každá minuta drahocenný čas, proto je nutné svolat požadovanou skupinu co nejrychleji.

Na aktuální telefonní číslo

Mít k dispozici vždy aktuální číslo je někdy problém, obzvláště v momentech, kdy situace vyžaduje maximální rychlost řešení.

Jednotnou zprávou

Všichni členové skupiny by měli být kontaktováni jednotnou, jasně definovanou zprávou se zásadní informací.

Bez stresu

Ve vypjatých momentech krize není vždy jednoduché zachovat chladnou hlavu.

Externí kontakty nevědí co mají dělat

Součástí krizových plánů jsou často i externí kontakty, které je zapotřebí oslovit s konkrétními úkoly.

Potvrzení o přijetí zprávy

Pro následné vyhodnocení, ale i pro okamžitou informaci o průběhu je nutné mít k dispozici vždy aktuální informaci o přijetí zprávy, či o jejím vyslechnutí.

Nejasný report kdo byl a nebyl kontaktován

Jednotnost v reportovacích nástrojích je nutným předpokladem úspěšného vyhodnocení celé situace.

Detailní vazba na interní systémy

Velmi často je vhodné informace čerpat z jiných aplikací, případně data do těchto aplikací předávat.

SKK dále nabízí

Komunikačním kanálem je hlas, sms a email

Primárním komunikačním kanálem je hlas, protože jedině ten, garantuje jistotu doručení kritické zprávy.

Jednoduché a intuituvní ovládání

Jenoduchost ovládání je zásadním předpokladem rychlého a bezproblémového odbavení krizové situace.

Skupiny uživatelů s různým právem přístupu

Aplikaci může v jednu chvíli využívat více uživatelů s různými oprávněními na práci s krizovými scénáři.

VIP kontakty a tajné kontakty

Mezi členy štábu, případně mezi vyrozumívanými osobami, mohou být i kontakty, které nejsou běžně dostupné. Stejně tak je nutné ve specifických případech informovat členy v určitém pořadí a s definovanou prioritou.

Tísňová tlačítka

Systém dokáže reagovat i na aktivaci tísňových tlačítek (např. pro případ přepadení). Aktivaci tlačitka lze přiřazovat samostatně definované scénáře.

Předávání velení

SKK je připaven i na režim, kdy dochází k potřebám, aby součástí scénáře byla funkce, kdy jsou členové velení kontaktováni v logickém pořadí a postupně mají možnost přebírat nad situací velení.

Zelená informační linka

Součástí řešení je i řešení příchozích hovorů a informování volajících. Současně s aktivací scénáře je možné měnit i ohlášky, které budou přehrávány při zavolání např. na zelenou linku.

Jednoduchý reporting

Reportovací možnosti SKK jsou silným nástrojem pro zpětné vyhodnocení situace, stejně jako pro on line dohled nad aktuálním průběhem.

Maximální redundance a stabilita

SKK je možné provozovat v režimu plné redundance, kdy záložní systém může plnohodnotně převzít funkci, v případě, že primární lokalita je nedostupná.

Napište nám

Odešlete nám zprávu, v co nejkratším čase Vám odpovíme

Not readable? Change text. captcha txt